دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب

دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک

در این دوره سعی شده است الگوریتم ژنتیک به همراه بهینه سازی چند هدفه و مقید آموزش داده شود. مطالب نظری به زبانی ساده در کنار پیاده سازی آنها در نرم افزار Matlab از ویژگیهای منحصر به فرد این دوره می باشد. معمولا بسیاری از پایان نامه ها و مقالات در رشته های مختلف فنی مهندسی، مدیریت، حسابداری و علوم پایه درگیر بهینه کردن مساله موردنظر خود می باشند، لذا دانستن این الگوریتم  می تواند به پربار شدن تحقیق آنها کمک شایان توجه ای نماید.

منطق فازی در متلب

دوره آموزشی منطق فازی در متلب

منطق فازی امروزه در تمام رشته های دانشگاهی دارای کاربردهای متنوع و جالبی میباشد. دیدن مسایل تحقیقاتی از دریچه منطق فازی میتواند منجر به حل بهتر آن مسائل گردد. خوشبختانه این ابزار توانمند، محدود به رشته خاصی نبوده و تمامی فیلدهای تحقیقانی میتوانند از منطق توانمند این ابزار استفاده کنند. پروفسور زاده ایرانی الاصل ساکن امریکا مخترع این منطق میباشد. در این دوره، مفاهیم تئوری به ساده ترین شکل ممکن گفته شده و در بخش دوم آموزش به سراغ پیاده سازی آن در نرم افزار متلب میرویم. بسته به نیاز دانشجو میتوان از بخش تئوری صرفنظر کرد و مستقیما به بخش عملی پرداخت. به دلیل سادگی منطق فازی هیچ پیش نیازی برای این دوره لازم نیست.


  • مقدمه تئوری خیلی کوتاه صرفنظر از مفاهیم خیلی پیچیده ریاضی
  • ارائه چندین مثال کاربردی
  • پروژه ها