دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب

دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک

در این دوره سعی شده است الگوریتم ژنتیک به همراه بهینه سازی چند هدفه و مقید آموزش داده شود. مطالب نظری به زبانی ساده در کنار پیاده سازی آنها در نرم افزار Matlab از ویژگیهای منحصر به فرد این دوره می باشد. معمولا بسیاری از پایان نامه ها و مقالات در رشته های مختلف فنی مهندسی، مدیریت، حسابداری و علوم پایه درگیر بهینه کردن مساله موردنظر خود می باشند، لذا دانستن این الگوریتم  می تواند به پربار شدن تحقیق آنها کمک شایان توجه ای نماید.