آموزش متلب, دوره آموزشی جنرال متلب

آموزش متلب – جلسه اول

دوره آموزش ویدئویی نرم افزار متلب

مطالبی که در جلسه اول از آموزش متلب فرا خواهید گرفت عبارتند از:

 1. آشنایی با محیط نرم افزار متلب

  • محیط Command Window: برای مشاهده خروجیهای متنی و تایپ دستورات کوتاه
  • محیط Workspace: حافظه موقت متلب برای ذخیره دیتاها
  • محیط پوشه جاری ( Current Folder): محیط پیش فرض در هارد سیستم که متلب با آن در ارتباط است
  • محیط Editor: محیطی برای نوشتن کدها و توابعمعرفی محیط نرم افزار متلب به صورت تصویری
 2. آشنایی با ساده ترین دستورات و توابع متلب

  • دستور clc: برای پاک کردن صفحه Command Window
  • دستور clear: برای پاک کردن حافظه موقت متلب
  • دستور whos: لیست کردن تمامی متغیرها و اطلاعات ذخیره شده در حافظه موقت متلب
  • تابع disp: نمایش متن یا مقدار متغیر
  • تابع input: گرفتن اطلاعات از کاربر
 3. انواع متغیرها در متلب

  • عددی مانند 2، 2.3 و …
  • رشته ای مانند ‘Alireza Keshavarz’
  • منطقی: false یا true
  • سمبولیک: syms a b  c
 4. بی نهایت، تعریف نشده و اعداد مختلط در متلب

  • دستور  inf معادل عدد تقسیم بر صفر
  • دستور nan معادل تقسیم صفر بر صفر
  • j یا i برای قسمت موهومی اعداد مختلط معادل جذر منفی یک
 5. بزرگترین، کوچکترین عدد مثبت و عدد پی  در نرم افزار متلب

  • بزرگترین عدد مثبت: realmax
  • کوچکترین عدد مثبت: realmin
  • عدد پی: pi
 6. قوانین نامگذاری متغیرها، توابع و فایلها در متلب

  • با عدد شروع نمی شوند
  • استفاده از فاصله مجاز نیست
  • استفاده از کاراکترهای ویژه مانند علامت سوال، دلار و … مجاز نیست
  • در نامگذاری، حروف بزرگ و کوچک، متمایز در نظر گرفته می شوند
 7. نحوه استفاده از توابع آماده متلب

  • ورودی یا ورودیهای تابع باید داخل پرانتز () قرار بگیرند و خروجی ها داخل براکت []
  • بیش از یک ورودی یا خروجی باید با کاما از هم جدا شوند.
  • اگر یک خروجی برای تابع داشته باشیم نیازی به گذاشتن براکت نیست.
  • غالبا توابع متلب با حروف کوچک هستند مانند clc یا clear
  • فرمت استفاده از توابع آماده متلب: function_name(input1,input2,…,input_n)  = [خروجی ها]
 8. معرفی توابع ریاضی مثلثاتی، لگاریتمی، نمایی ، گرد کردن و تابع علامت در نرم افزار متلب

  • sin، cos و …
  • log10 برای جذر در مبنای 10
  • log برای لگاریتم طبیعی ( مبنای عدد نپر)
  • log2 برای لگاریتم در مبنای 2
  • برای لگاریتمها در مبناهای دیگر باید از خواص تغییر مبنا در ریاضیات استفاده کرد
  •  exp برای تابع نمایی
  • ceil، floor، round برای گرد کردن
  • abs برای قدرمطلق
  • sqrt برای جذرتوابع ریاضی مثلثاتی و هیپربولیکی در متلب

   توابع ریاضی نمایی و لگاریتمی در نرم افزار متلب

   توابع ریاضی گرد کردن و تابع علامت در نرم افزار متلب

 9. تقدم عملیات ریاضی در متلب
  • بالاترین تقدم برای پرانتز است
  • توان بعد از پرانتز تقدم دارد
  • بعد از توان، ضرب و تقسیم اولویت دارند
  • آخرین تقدم برای جمع و تفریق است

همانطور که در متن بالا ملاحظه فرمودید ما خلاصه مفیدی از آموزش متلب را در این ویدئو گفته ایم. شما می توانید بعد از یادگیری با جزئیات دقیق در ویدئو، از این خلاصه نهایت استفاده را ببرید. سوابق کاری مدرس دوره بیانگر پر بار بودن دوره است.

 

 

اشتراک
ارسال ایمیل در صورت
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments