دوره آموزش ویدئویی نرم افزار متلب

آموزش متلب – جلسه دوم

آموزش متلب در جلسه دوم به طور کامل ماتریس ها و آرایه ها را پوشش می دهد. شما برای پیاده سازی مقالات باید این آموزش را کاملا مسلط شوید.

1- ساختار کلی کد نویسی در نرم افزار متلب برای پیاده سازی مقالات

به طور کلی برای پیاده سازی مقالات و الگوریتمها باید سه فاز اصلی  را ایجاد کرد. 

 فاز اول، گرفتن دیتا است. دیتا در متلب همان آرایه است که به چهار دسته مختلف تقسیم می شود. این دسته ها عبارتند از:  ماتریسها (Matrix)، سلول ها (Cell)، ساختارها (Structures) و آرایه های چند بعدی. 

فاز دوم، پردازش اطلاعات یا همان الگوریتم ما است. بعد از ایجاد آرایه ها حال نوبت پردازش آنها طبق الگوریتم است. به طور کلی پردازش  با حلقه ها، شرط ها و توابع متلب انجام می شوند.

 ما برای پردازش آرایه ها (دیتاها) نیاز داریم به بخش مورد نظرمان در آرایه دسترسی پیدا کنیم. این دسترسی را در متلب اصطلاحا ایندکسینگ (Indexing) می گویند. انواع مختلفی برای ایندکسینگ وجود دارد. ایندکسینگ تکی، چند تایی و منطقی گونه های مختلف ایندکسینگ هستند. در این ویدئوی آموزشی متلب ما به دلیل نیاز به مقدمات لازم فعلا از بیان ایندکسینگ منطقی صرفنظر می کنیم.

 فاز آخر در پیاده سازی مقالات، مربوط به نمایش نتایج می باشد. برای نمایش نتایج می توان از متن، نمودار و فایل استفاده کرد. 

نمودارها می توانند دو بعدی (plot)، سه بعدی (surf)، میله ای (bar)، دایره ای (pie) و … باشند.  برای نمایش متنی نتایج یا همان آرایه های پردازش شده از دو دستور disp و fprintf استفاده می شود. فایلها نیز انواع مختلفی دارند که فایلهای تکستی و اکسلی انواع مرسوم می باشند. برای ایجاد فایهای اکسلی از دستور xlswrite استفاده می شود. 

آموزش متلب ما در این دوره به طور کامل و جامع همین سه فاز را به صورت مفصل پوشش خواهد داد. 

2- نحوه ایجاد ماتریس در نرم افزار متلب

ماتریس چیست؟ مجموعه ای از اعداد که در سطرها و ستونهای یک شکل مستطیلی قرار گرفته اند ماتریس میگویند. ماتریس اساس کار نرم افزار متلب است. برای ایجاد یک ماتریس در متلب، از براکت و سمی کالن (;) استفاده می کنیم. سمی کالن در حقیقت برای رفتن به سطر بعدی است. 

توجه شود که تعداد المانها در هر سطر باید با هم برابر باشند و گرنه دچار خطا می شویم. 

نحوه ایجاد یک ماتریس در نرم افزار متلب

2- ماتریس های آماده متلب

در نرم افزار متلب توابع زیادی برای ایجاد ماتریس های معروف وجود دارد. ماتریس تمام صفر با تابع zeros ایجاد می شود. تابع ones برای ایجاد ماتریس تمام یک می باشد.

توابع  آرایه های تصادفی معروف در متلب عبارتند از: 1- تابع rand برای ایجاد ماتریس تصادفی یکنواخت بین صفر و یک 2- تابع randn برای ایجاد آرایه گوسی نرمال 3- تابع randi برای ایجاد آرایه تصادفی صحیح با توزیع یکنواخت. 

3- ایندکسینگ ( Indexing ) ماتریس ها در MATLAB | ایندکسینگ چند تایی

در این نوع ایندکسینگ برای دسترسی به المان یا المانهای ماتریسها از شماره سطر و ستون استفاده می شود. البته در آرایه های چند بعدی غیر از سطر و ستون از شماره ابعاد بالاتر نیز استفاده می گردد. کلید واژه end برای دسترسی به شماره (index) آخرین سطر یا ستون می باشد.

4- ایندکسینگ ماتریس ها در MATLAB | ایندکسینگ تکی

این نوع ایندکسینگ ماتریس مبتنی بر ستون است. هر المان تنها با یک شماره عددی که از ستون اول به ترتیب شماره خورده اند مشخص می شود. قدرت مانور این نوع ایندکسینگ برای استخراج المانها از دیگر روشها بالاتر است. ولی اگر بخواهیم به صورت ماتریسی یا سطری یا ستونی برش بزنیم ایندکسینگ چند تایی ساده تر است.

5- سلول ها ( Cell Arrays ) در نرم افزار متلب | نحوه ایجاد آرایه سلولی

اگر المانهای یک آرایه بتوانند عددی نباشند ما با مفهوم سلول رو به رو می شویم. در متلب هر المان سلول می تواند هر چیزی باشد و صرفا نیازی نیست حتما عدد باشد. یک المان سلول می تواند ماتریس، هر نوع آرایه دیگر  و حتی تابع باشد.

 برای ایجاد سلول ها از علامت آکولاد { } استفاده می کنیم. بنابراین در متلب هر وقت علامت آکولاد دیدید بدانید که با مفهوم سلول روبرو هستید. 

6- نحوه ایندکسینگ در آرایه های سلولی متلب

ایندکسینگ سلول تفاوت چندانی با اندکسینگ ماتریس ندارد. تنها تفاوت در استفاده از آکولاد { } برای ایندکسینگ است. 

همانطور که تا اینجا دیدیم ما برای دسترسی به المانهای ماتریس از پرانتز استفاده می کردیم. اگر چه هنوز برای سلول نیز می توانیم از پرانتز استفاده کنیم ولی برای دسترسی به محتوای المانها در سلول از { } استفاده میکنیم. پرانتز در سلول، اجازه دسترسی مستقیم به محتوای المانها را نمی دهد. اگر از پرانتز برای ایندکسینگ استفاده کنیم تنها به یک خروجی نیاز داریم ولی در استفاده از آکولاد به تعدا المانها نیازمند متغیر در خروجی ایندکسینگ هستیم. هر سه نوع ایندکسینگ در اینجا نیز می توانند استفاده شوند. 

7- ساختارها (Structures) در نرم افزار متلب | نحوه ایجاد آرایه استراکچر

زمانی که خانه های ماتریس یا آرایه را بخش بندی کنیم با آرایه جدیدی به نام ساختار مواجه می شویم. هر بخش از المان ماتریس را یک فیلد میگوئیم. تعداد فیلدها و نام آنها برای همه المانهای آرایه ساختار مشابه و یکسان است. 

نحوه ایجاد structure در متلب

8- آرایه structure در MATLAB | نحوه ایندکسینگ

هر سه نوع ایندکسینگ مانند آرایه های دیگر در اینجا نیز وجود دارند. تنها یک نکته خاص وجود دارد. زمانیکه نام فیلد با گذاشتن نقطه قبل آن گفته می شود با محتوا سر و کار داریم. بنابراین در این حالت نیاز به چند متغیر خروجی داریم. ولی زمانیکه نام فیلد ذکر نمی شود تنها یک خروجی از جنس ساختار داریم. 

9- آرایه های چند بعدی | آرایه های سه بعدی و چهار بعدی در MATLAB

آرایه های چند بعدی بسیار پر کاربرد هستند. پیاده سازی تز دکترای مهندسی صنایع آخرین تجربه من در استفاده از آرایه های چند بعدی بود. واقعا بدون استفاده از مفهوم چند بعدی نمی شد آنرا پیاده سازی کرد. 

ما در اینجا آرایه های سه و چهار بعدی را میگوئیم ولی میتوان ابعاد بالاتر نیز داشت. در ابعاد بالاتر دیگر تجسم میسر نیست. 

سلولها و ساختارها نیز می توانند چند بعدی باشند ولی معمولا کاربرد کمتری دارند. ایندکسینگ در چند بعدی ها دقیقا مشابه قبل است. آموزش متلب ما در این جلسه به پایان می رسد. 

سخن پایانی

از این که تا اینجا دوره آموزش متلب ما را فرا گرفته اید خوشحالیم. اگرچه آموزش متلب در بسیاری از دوره ها و کتب موجود بسیار حجیم و پراکنده است، ما در دوره آموزش متلب خود حجم آموزش را با حفظ جامع بود و سادگی مفاهیم اراده داده ایم. به نظر ما قبل از آموزش، باید مدرس سالها درگیر انجام پروژه و تدریس در آن حوزه باشد تا بتواند به این هدف دست یابد. 

توصیه ما این است که تا انتهای دوره با ما همراه باشید. در انتها احساس توانمندی خوبی برای پیاده سازی مقالات و شبیه سازی آنها خواهید داشت. 

شما برای خرید مجموعه آموزشی کامل دوره MATLAB ما که حدودا ده ساعته است می توانید همکنون اقدام کنید. 

دوره آموزش ویدئویی نرم افزار متلب

آموزش متلب – جلسه اول

مطالبی که در جلسه اول از آموزش متلب فرا خواهید گرفت عبارتند از:

 1. آشنایی با محیط نرم افزار متلب

  • محیط Command Window: برای مشاهده خروجیهای متنی و تایپ دستورات کوتاه
  • محیط Workspace: حافظه موقت متلب برای ذخیره دیتاها
  • محیط پوشه جاری ( Current Folder): محیط پیش فرض در هارد سیستم که متلب با آن در ارتباط است
  • محیط Editor: محیطی برای نوشتن کدها و توابعمعرفی محیط نرم افزار متلب به صورت تصویری
 2. آشنایی با ساده ترین دستورات و توابع متلب

  • دستور clc: برای پاک کردن صفحه Command Window
  • دستور clear: برای پاک کردن حافظه موقت متلب
  • دستور whos: لیست کردن تمامی متغیرها و اطلاعات ذخیره شده در حافظه موقت متلب
  • تابع disp: نمایش متن یا مقدار متغیر
  • تابع input: گرفتن اطلاعات از کاربر
 3. انواع متغیرها در متلب

  • عددی مانند 2، 2.3 و …
  • رشته ای مانند ‘Alireza Keshavarz’
  • منطقی: false یا true
  • سمبولیک: syms a b  c
 4. بی نهایت، تعریف نشده و اعداد مختلط در متلب

  • دستور  inf معادل عدد تقسیم بر صفر
  • دستور nan معادل تقسیم صفر بر صفر
  • j یا i برای قسمت موهومی اعداد مختلط معادل جذر منفی یک
 5. بزرگترین، کوچکترین عدد مثبت و عدد پی  در نرم افزار متلب

  • بزرگترین عدد مثبت: realmax
  • کوچکترین عدد مثبت: realmin
  • عدد پی: pi
 6. قوانین نامگذاری متغیرها، توابع و فایلها در متلب

  • با عدد شروع نمی شوند
  • استفاده از فاصله مجاز نیست
  • استفاده از کاراکترهای ویژه مانند علامت سوال، دلار و … مجاز نیست
  • در نامگذاری، حروف بزرگ و کوچک، متمایز در نظر گرفته می شوند
 7. نحوه استفاده از توابع آماده متلب

  • ورودی یا ورودیهای تابع باید داخل پرانتز () قرار بگیرند و خروجی ها داخل براکت []
  • بیش از یک ورودی یا خروجی باید با کاما از هم جدا شوند.
  • اگر یک خروجی برای تابع داشته باشیم نیازی به گذاشتن براکت نیست.
  • غالبا توابع متلب با حروف کوچک هستند مانند clc یا clear
  • فرمت استفاده از توابع آماده متلب: function_name(input1,input2,…,input_n)  = [خروجی ها]
 8. معرفی توابع ریاضی مثلثاتی، لگاریتمی، نمایی ، گرد کردن و تابع علامت در نرم افزار متلب

  • sin، cos و …
  • log10 برای جذر در مبنای 10
  • log برای لگاریتم طبیعی ( مبنای عدد نپر)
  • log2 برای لگاریتم در مبنای 2
  • برای لگاریتمها در مبناهای دیگر باید از خواص تغییر مبنا در ریاضیات استفاده کرد
  •  exp برای تابع نمایی
  • ceil، floor، round برای گرد کردن
  • abs برای قدرمطلق
  • sqrt برای جذرتوابع ریاضی مثلثاتی و هیپربولیکی در متلب

   توابع ریاضی نمایی و لگاریتمی در نرم افزار متلب

   توابع ریاضی گرد کردن و تابع علامت در نرم افزار متلب

 9. تقدم عملیات ریاضی در متلب
  • بالاترین تقدم برای پرانتز است
  • توان بعد از پرانتز تقدم دارد
  • بعد از توان، ضرب و تقسیم اولویت دارند
  • آخرین تقدم برای جمع و تفریق است

همانطور که در متن بالا ملاحظه فرمودید ما خلاصه مفیدی از آموزش متلب را در این ویدئو گفته ایم. شما می توانید بعد از یادگیری با جزئیات دقیق در ویدئو، از این خلاصه نهایت استفاده را ببرید. سوابق کاری مدرس دوره بیانگر پر بار بودن دوره است.

 

 

آموزش نصب نرم افزار MATLAB

نصب نرم افزار متلب

آموزش نصب نرم افزار متلب

نصب نرم افزار متلب بسیار ساده تر از آن است که تصور میکنید. بعد از مطالعه این راهنما شما قادر خواهید بود به تنهایی از عهده نصب نرم افزار متلب بر آئید. ما علاوه بر ویدئوی آموزش نحوه نصب نرم افزار MATLAB، آنرا به صورت تصویری در قالب متن نیز توضیح داده ایم تا بتوانید با سهولت آنرا نصب کنید. برای دانلود نرم افزار متلب می توانید به سایتهای دانلود نرم افزار  مراجعه نمائید.

قبل از هر چیز توجه کنید که اگر ورژن متلب شما با ورژن نصبی که ما قصد توضیح آنرا داریم فرق داشت نگران نباشید زیرا اصول کلی نصب نرم افزار متلب در ورژنهای مختلف فرقی نمیکند. لطفا در هنگام نصب نرم افزار  حتما  اینترنت خود را قطع کنید. فضای مورد نیاز روی هارد سیستم شما بسته به ورژن نصبی حدودا 15 گیگابایت خواهد بود.

 

مرحله اول

 • اجرای فایل Setup

برای نصب نرم افزار متلب، فایل setup که در پوشه اصلی قرار دارد را اجرا کنید. با اجرای فایل setup، صفحه ای به صورت شکل زیر نمایش داده می شود.

صفحه ابتدایی هنگام نصب نرم افزار متلب

 • وارد کردن سریال نامبر

ما با گزینه اول  با نام Log in with a MathWorks Account کاری نداریم.گزینه دوم یعنی Use a File Installation Key را انتخاب و سپس بر روی دکمه Next کلیک می کنیم. در این صورت صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.

 

صفحه پذیرش لایسنس هنگام نصب نرم افزار متلب

 

حال دکمه رادیوئی Yes را انتخاب و بر روی Next کلیک می کنیم. با این کار صفحه زیر نمایان می شود. در این صفحه باید گزینه اول یعنی I have the File Installation Key for my license  را انتخاب کنیم و پسورد را که باید در فایلهای نصبی خود داشته باشید را وارد کنید.

 

وارد کردن پسورد نصب نرم افزار متلب

 

در ورژن نصبی نرم افزار متلب ما این پسورد برابر 09806-07443-53955-64350-21751-41297 است. معمولا این رمز در پوشه crack و در فایلهای تکستی با نام how یا Readme قرار دارد. این سریال نامبر را وارد کنید. اگر درست باشد دکمه Next فعال می شود. حال میتوانید با کلیک بر روی آن وارد مرحله بعد به صورت شکل زیر شوید.

 

انتخاب مسیر نصب برای نصب نرم افزار متلب

 

 • انتخاب مسیر نصب و تولباکسها

مسیری که مایلید نصب  متلب در آنجا انجام شود را انتخاب کنید یا به صورت پیش فرض همین مسیر را برگزینید. حال بر روی دکمه Next کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر گردد.

 

صفحه انتخاب تولباکسهای نصبی به هنگام نصب نرم افزار متلب

 

در این صفحه تولباکس هایی از نرم افزار متلب که قرار است نصب گردد برای شما نشان داده خواهد شد. اگر بخواهید تولباکسی نصب نشود تیک آن را بردارید. ما همه تیک ها را میگذاریم بماند و بر روی دکمه Next  کلیک می کنیم تا شکل زیر ظاهر شود.

 

مرحله نصب در نرم افزار متلب

 

در این شکل نیز بر روی دکمه Install می زنیم تا فرایند نصب مانند شکل زیر شروع گردد. معمولا وابسته به قدرت سیستم شما این مرحله چند دقیقه زمان خواهد برد.

 

شروع نصب نرم افزار متلب

بعد از کامل شدن فرایند بالا شکل زیر نمایش داده خواهد شد.

آخرین مرحله نصب نرم افزار متلب

 

مانند مراحل قبل بر روی دکمه Next کلیک کنید. تا فرایند نصب همانطوری که در شکل زیر نشان داده شده است کامل گردد.

 

اتمام نصب نرم افزار متلب

 

بر روی دکمه Finish کلیک میکنیم تا پروسه نصب  پایان پذیرد.

 

مرحله دوم

در این مرحله باید قبل از اجرای نرم افزار متلب دو کار دیگر نیز انجام دهیم. ابتدا وارد فولدر crack شده و فایل libmwlmgrimpl.dll  را در مسیر نصب نرم افزار متلب قرار دهیم. اگر مسیر  را به صورتی که خود پروسه نصب به ما پیشنهاد داد انتخاب کرده باشیم این مسیر به صورت C: \ Program Files \ MATLAB \ R2017a \ bin \ win64 \ matlab_startup_plugins \ lmgrimpl خواهد بود.

توجه شود که فایلی همنام libmwlmgrimpl.dll در این مسیر وجود دارد که باید جایگزین فایل ما شود. بعد از این مرحله در همان فولدر crack فایل license_2017a.lic  را در فولدر license متلب خود قرار می دهیم. اگر مسیر نصب شما همان پیش فرض مسیر نصبی باشد این مسیر به صورت C: \ Program Files \ MATLAB \ R2017a \ licenses  خواهد شد.

تبریک میگویم، شما با کمک راهنمای نصب نرم افزار متلب ما موفق به نصب   شدید. حال می توانید آنرا اجرا کرده و از محیط آن لذت ببرید.

دوره آموزشی جامع نرم افزار متلب

اگر راهنمای نصب نرم افزار متلب ما برای شما مفید بود لازم است اطلاع دهم که یک دوره آموزشی جامع برای نرم افزار متلب نیز آماده کرده ایم که حدودا ده ساعت می باشد و تمامی چیزهایی که شما برای کد نویسی در نرم افزار متلب به آن نیاز دارید را به بهترین نحو ممکن آموزش می دهد. بعد از یک دهه فعالیت آموزشی مدرس دوره متلب، ما مدعی هستیم که کد نویسی را به بهترین نحو ممکن آموزش داده ایم. مطمئن باشید نمونه کارمان را در جاهای دیگر پیدا نخواهید کرد. قول می دهیم تنها با ده ساعت ما، کد نویسی نرم افزار متلب را کاملا جامع یاد بگیرید. 

 

 

 

 

دوره آموزشی نرم افزار متلب

تدریس خصوصی متلب

آیا در نظر دارید در کوتاهترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت نرم افزار متلب را یاد بگیرید؟

ما شما را به این هدفتان خواهیم رساند، زیرا بعد از سالها آموزش نرم افزار متلب ( MATLAB ) دقیقا نیازهای دانشجویان را می دانیم. این نرم افزار علیرغم وسعت بالای مطالب از مجموعه قوانین محدودی پیروی میکند که یادگیری این اصول می تواند شما را مسلط بر تمام نرم افزار کند.

اگر نگاهی بر دوره های نرم افزار متلب که در قالب کتاب یا مولتی مدیا منتشر شده اند نگاهی بیاندازید خواهید دید که حجم مطالب بسیار بالاست. ما به شما میگوئیم که حجم بالای مطالب باعث سر در گمی شما میشود و شما را با مسائل جزئی و نا مرتبط درگیر می کند.

همانطور که گفتم نرم افزار متلب از مجموعه قوانین محدودی پیروی میکند بنابراین تمرکز بر روی این قوانین و تسلط بر آنها شما را قادر می سازد هر الگوریتم و پروژه ای  را بتوانید در این نرم افزار شبیه سازی کنید.

چرا دانشجویان ارشد، دکترا و حتی کارشناسی تمامی رشته هایی که به محاسبات نیاز دارند باید نرم افزار متلب را فرا بگیرند؟

نرم افزار متلب (MATLAB) به دلیل قابلیتهای کدنویسی قوی و بهره مندی از ابزارهای قدرتمند محاسباتی در زمینه های مهندسی و علوم پایه، مهمترین ابزار محققان و دانشجویانی است که قصد دارند ایده ها والگوریتم های خود را به راحتی پیاده سازی نمایند. در حقیقت نرم افزار متلب یک ماشین حساب پیشرفته مهندسی است که هر مهندسی به آن نیاز دارد.

وجود هزاران توابع آماده در رشته های مختلف در این نرم افزار در قالب تولباکسهای مختلف باعث شده است که شما از نقطه صفر شروع به کد نویسی نکنید.

بر خلاف زبانهای برنامه نویسی دیگر که دارای چهارچوب پژوهشی قوی در حد متلب نیستند این نرم افزار صرفا با هدف پژوهشی ایجاد شده است به نحوی که بر فرض اگر پیاده سازی الگوریتم در متلب دو روز زمان برد در زبنهای برنامه نویسی دیگر ماهها زمان خواهد برد.

سالهاست که دانشجویان بخصوص در مقاطع ارشد و دکترا در طیف وسیعی از رشته ها با ما جهت آموزش نرم افزار متلب تماس میگیرند و در مدت کوتاهی به نقطه مورد نظر خود می رسند. پس همین حالا با ما تماس بگیرید.

چرا دوره آموزشی ما می تواند بهتر از جاهای دیگر شما را به هدفتان نزدیک کند؟

 متاسفانه آموزشهای ضعیف دانشگاهی توسط مدرسانی که دانش ضعیف و اولیه ای از این نرم افزار دارند باعث شده است دانشجویان در کدنویسی های خود برای پایان نامه، پروژه یا مقالات مشکلات فراوانی داشته و نتوانند کارآیی مناسبی از خود نشان دهند.

مدرس این دوره پس از صرف هزاران ساعت تدریس این نرم افزار به صورت خصوصی و گروهی در موسسات برتر آموزشی به نقطه ای ارزشمند برای انتقال دانش و تجربیات خود به دانشجویان رسیده است.

بنا به دلایل زیر این دوره برای دانشجویان بخصوص مقاطع ارشد و دکترا پیشنهاد می گردد: 1- وسعت نرم افزار متلب و وجود منابع فراوان در این زمینه باعث سردرگمی دانشجو شده به نحوی که دانشجو واقعا نمیداند نقطه شروع و پایان برای یادگیری این نرم افزار چیست.

2- مدرس این دوره پس از مشاوره پایان نامه های مختلف در رشته های مختلف و آموزش به دانشجویان مقاطع مختلف که عمدتا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بوده اند به نقطه ای ارزشمند برای انتقال تجربیات خود به دانشجویان عزیز رسیده است.

3- معمولا کدهای نوشته شده توسط افراد از سطح برنامه نویسی پایینی برخوردار بوده و باعث کاهش اعتبار دانشجو نزد استاد میگردد. علاوه بر آن، این مساله، اعتماد به نفس دانشجو را نیز کاهش میدهد.

4- کد نویسی کاملا حرفه ای نرم افزار متلب، و سایر مطالب مهم که میتوانند کمک شایان توجهی در پیاده سازی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان داشته باشند با بیانی بسیار ساده و در عین حال کارامد به طور جامع آموزش داده میشوند.

5- معمولا در اکثر آموزشگاهها مدرسینی که تجربه ای در زمینه پایان نامه و مقاله ندارند در حال آموزش این نرم افزار هستند و نیازهای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را در نظر نمیگیرند.

6- یافتن یک مدرس خوب و با تجربه نیمی از موفقیت است که میتواند آینده شما را تضمین کند.

 

تدریس خصوصی متلب

شماره تماس: 09193667998

دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب

دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک

در این دوره سعی شده است الگوریتم ژنتیک به همراه بهینه سازی چند هدفه و مقید آموزش داده شود. مطالب نظری به زبانی ساده در کنار پیاده سازی آنها در نرم افزار Matlab از ویژگیهای منحصر به فرد این دوره می باشد. معمولا بسیاری از پایان نامه ها و مقالات در رشته های مختلف فنی مهندسی، مدیریت، حسابداری و علوم پایه درگیر بهینه کردن مساله موردنظر خود می باشند، لذا دانستن این الگوریتم  می تواند به پربار شدن تحقیق آنها کمک شایان توجه ای نماید.

منطق فازی در متلب

دوره آموزشی منطق فازی در متلب

منطق فازی امروزه در تمام رشته های دانشگاهی دارای کاربردهای متنوع و جالبی میباشد. دیدن مسایل تحقیقاتی از دریچه منطق فازی میتواند منجر به حل بهتر آن مسائل گردد. خوشبختانه این ابزار توانمند، محدود به رشته خاصی نبوده و تمامی فیلدهای تحقیقانی میتوانند از منطق توانمند این ابزار استفاده کنند. پروفسور زاده ایرانی الاصل ساکن امریکا مخترع این منطق میباشد. در این دوره، مفاهیم تئوری به ساده ترین شکل ممکن گفته شده و در بخش دوم آموزش به سراغ پیاده سازی آن در نرم افزار متلب میرویم. بسته به نیاز دانشجو میتوان از بخش تئوری صرفنظر کرد و مستقیما به بخش عملی پرداخت. به دلیل سادگی منطق فازی هیچ پیش نیازی برای این دوره لازم نیست.


 • مقدمه تئوری خیلی کوتاه صرفنظر از مفاهیم خیلی پیچیده ریاضی
 • ارائه چندین مثال کاربردی
 • پروژه ها
12