سرفصلهای مورد نظر برای تدریس دوره مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار متلب (Matlab):
 • آشنایی با محیط متلب :
 1. محیط Command Window، Help،Workspace،Toolbox،Simulink
 2. تنظیمات متلب ( تنظیم سایز فونت، تنظیم مسیر جاری، تنظیم مسیرها و…)

 • آشنایی با آرایه ها:
 1. اسکالرهای عددی (حقیقی و مختلط) و کاراکتری، بردارها، ماتریسها، آرایه های چند بعدی، سلولها(Cells)، ساختارها(Structures)، سلولها و ساختارهای چند بعدی.
 2. روشهاو تکنیک های Indexing و جستجو:
 3. برای آرایه های چند بعدی
 4. برای سلولها
 5. برای ساختارها

 • نحوه ایجاد آرایه های خاص با توابع آماده متلب:
 1. ماتریس همانی
 2. آرایه تمام صفر
 3. آرایه تمام یک
 4. آرایه تصادفی یکنواخت
 5. آرایه تصادفی با توزیع نرمال
 6.  ماتریس جادویی و …

 • آشنایی با توابع آماده متلب:
 1.  فرمت کلی توابع
 2. قوانین کلی حاکم بر توابع
 3. معرفی توابع خاص و پرکاربرد عددی
 4. معرفی توابع با خروجی منطقی
 5. معرفی توابع کاراکتری
 6. معرفی توابع مرتبط با تاریخ و زمان و …

 • آشنایی با عملگرهای آرایه ای:
 1. عملگرهای ماتریسی
 2. عملگرهای منطقی
 3. عملگرهای مقایسه ای
 4. عملیات المان به المان روی آرایه ها

 • آشنایی با انواع داده ها و typecasting :
 1. اعداد صحیح 8، 16، 32 و 64 بیتی
 2. اعداد اعشاری با دقت مضاعف و دقت معمولی
 3. داده های کاراکتری

 • دریافت و ارسال داده در متلب:
 1. دریافت داده های عددی و کاراکتری در محیط متلب
 2. نوشتن و خواندن در فایلهای اکسل، Notepad، فایلهای مختص متلب

 • کامپایلرهای متلب:
 1. ساخت P-code  برای توابع و GUI
 2. تولید فایل اجرایی EXE

 • آشنایی با فلوچارت ها در برنامه نویسی

 • حلقه های تکرار
 1. حلقه For
 2. حلقه While
 3.  حلقه های بی نهایت و نحوه خاتمه آنها

 • کنترل خطا و جریان برنامه:
 1. با استفاده از If -Else-End
 2.  با استفاده از Switch-Case-End
 3.  با استفاده از Try/Catch
 4.  Continue/Break/Keyboard/Pause/Return

 • آشنایی با نحوه نوشتن توابع:
 1. توابع با تعداد ورودی و خروجی مشخص
 2. توابع با تعداد ورودی و خروجی نامشخص
 3. Function Handle
 4. توابع بدون ورودی یا خروجی
 5. نحوه نوشتن توابع در داخل توابع دیگر
 6. فراخوانی توابع

 • برنامه نویسی عددی پیشرفته:
 1. حل معادلات جبری
 2. حل معادلات دیفرانسیل
 3. انتگرالگیری
 4. معادله دیفرانسیل جزیی

 • برنامه نویسی تحلیلی پیشرفته:
 1. حل تحلیلی معادلات جبری
 2. انتگرالگیری تحلیلی
 3. حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل
 4. مشتق گیری تحلیلی
 5. حدگیری تحلیلی
 6. محاسبه سری
 7. سری تیلور و بسط مک لورن
 8. تبدیل لاپلاس و معکوس آن
 9. تبدیل فوریه و معکوس آن
 10. ترسیمات نمادین منحنی ها در دستگاههای مختلف

 • رسم عددی توابع:
 1. رسم دوبعدی
 2. رسم سه بعدی
 3. رسم دو و نیم بعدی
 4. رسم در دستگاه قطبی
 5. دریافت و ارسال تصاویر

 • آشنایی با نحوه ایجاد و کدنویسی Graphical User Interface:
 1. کار با مولفه های GUI
 2. کار با کادرهای پرسشی
 3. کار با اشیا گرافیکی
 4. کار با کالبک ها
 5. ارتباطات GUI با سیمولینک و با GUI های دیگر

 • نوشتن برنامه های مفید و کاربردی در متلب

 • Curve Fitting