سرفصلهای آموزشی سیمولینک در متلب (Matlab):
 •  آشنایی اولیه با محیط سیمولینک
 •  شبیه سازی چند پروژه ساده در محیط سیمولینک
 •  آشنایی با کتابخانه بلوک های Commonly used
 • آشنایی با کتابخانه Continuous Blocks
 • آشنایی با کتابخانه Math operations
 • آشنایی با کتابخانه Ports and Subsystems
 • آشنایی با کتابخانه Signal Routing
 • ‌ آشنایی با کتابخانه Sinks
 • آشنایی با کتابخانه Sources
 • ‌آشنایی با کتابخانه Lookup Tables 
 •  شبیه سازی مسایل پیشرفته مهندسی، ریاضی و فیزیک در  محیط سیمولینک:
 1. شبیه سازی انیمیشنی برخورد توپ از ارتفاع با سطح زمین در محیط سیمولینک
 2. شبیه سازی مدل جرم و فنر افقی و عمودی به همراه میراکننده خطی
 3. مدلسازی یک موتور DC
 4. مدلسازی یک سیستم گرمایی
 5. مدلسازی انواع مبدلهای DC-DC
 6. مدلسازی مدارهای RLC
 7. مدلسازی سیستم پاندول معکوس
 8. مدلسازی سیستم شتاب سنج مکانیکی
 9. مدلسازی سیستم های کنترلی فیدبک دار
 10. حل دستگاه معادلات خطی  در سیمولینک
 11. رسم توابع خطی و غیر خطی در سیمولینک
 12. حل معادلات غیر خطی در سیمولینک
 13. حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی در سیمولینک