خدمات ما شامل موارد زیر میباشد:

1- آموزش تضمینی وپیشرفته نرم فزار مطلب شامل:
** برنامه و کد نویسی در متلب
** ساخت رابط گرافیکی در متلب (GUI)
** شبیه سازی و سیمولینک (SIMULINK)


2- آموزش شبکه های عصبی در متلب شامل:
** شبکه های چند لایه پرسپترون
** شبکه های خودسازمانده SOM
** شبکه های دینامیکی
** شبکه های هاپفیلد


3- آموزش بهینه سازی تکاملی با استفاده از متلب شامل:
** الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)
** الگوریتم کلنی مورچگان (Ant Colony Optimization)
** الگوریتم بهینه سازی جمعیت ذرات (PSO)
** سایر الگوریتم های بهینه سازی
** بهینه سازی مقید
** بهینه سازی چند هدفه


4- آموزش پردازش تصویر در متلب ( از مقدماتی تا پیشرفته)


5- انجام پروژه های شبکه عصبی با هدف آموزشی


6- انجام پروژه های بهینه سازی با هدف آموزشی


7- انجام پروژه های کدنویسی و شبیه سازی در متلب با هدف آموزشی


8- ارتقا کدهای متلب شما به کدهای پیشرفته و خوانا تر در متلب


9- ایجاد رابط گرافیکی (GUI) برای کدهای متنی شما


10- مشاوره پایان نامه ارشد، پروژه های درسی، مقاله و …


11- آموزش منطق فازی و پیاده سازی سیستم های فازی در نرم افزار متلب